جامعه مجازی هموطن

Admin

شعر برای رهبری

  • هنری
  • 0
  • 84
  • 2
شعر برای رهبری


حریم صورتتان آبروی مهتاب است
 که ماه پیش شما از قدیم الاحباب است

ضریح شیشه ای روی چشم های شما
 قلوب مردم ما را فتوح الابواب است

رسیده نام شما تا کرانه های غزل
 و وزن های عروضی شعر بی تاب است

تمام شب به عبای سیاهتان خیره است
 که چشم های خمار ستاره بی خواب است

الا نواده ی سلطان کربلایی ما
 الا که نسل شما از تبار ارباب است

قلم به وجد درامد غزل سرود و نوشت
 و شاعری که از این شور عشق بی تاب است

اگرچه جسم شما افتخار جانبازیست
 حریم صورتتان آبروی مهتاب است
.
.
.
.
خوشبختی یعنی داشتن چنین رهبری

پست های مرتبط