جامعه مجازی هموطن

Admin

خواجه نصیر الدین طوسی

  • 2
خواجه نصیر الدین طوسی

منقرض کردن حکومت ۵۰۰ ساله عباسیان به دست هلاکو خان مغول انجام گرفت
که در این امر عامل اصلی خواجه نصیر الدین طوسی بوده است که انتقام تمامی ایرانیان و همچنین کشته شدن سپهبد ابومسلم خراسانی بدست امرای عباسی رو گرفت.
در مورد ابومسلم بهتر است بدانیم موقعی که سپهبد ابومسلم فرمانده و سردار ایرانی حکومت امویان را شکست داد پیشنهاد قبول حکومت را به امام جعفر صادق داد که امام قبول نمیکنند و بدین ترتیب خلافت به ابو عباس عبدالله سفاح رسید و سلسله عباسیان تاسیس گردید. اما پس از مدتی منصور عباسی بدلیل ترس از نفوذ ابومسلم و عرب ستیزی وی، به تعدادی از مشاورین و امنای ابومسلم پیشنهاد حکومت خراسان را میدهد و بدین ترتیب به او خیانت میکنند و با توطئه وی را به کاخ خلیفه میفرستند و ناجوانمردانه او را به قتل میرسانند.
.
آخرین خلیفه عباسیان مستعصم غرض و دشمنی خاصی با ایرانیان داشت تا حدی
که هیچگونه ارزشی برای ایرانیان قائل نبود و فرزانگان ایرانی رو در هر حدی و اندازه ای تحقیر میکرد،
در این جریان روزی خواجه نصیر الدین طوسی به دربار او رفت که قبل از رفتن ایشان از سجایای اخلاقی خواجه به خلیفه بسیار گفته شده بود و مستعصم کاملا به علم و کمالات وی اشراف داشت. وقتی خواجه به نزد مستعصم رفت خلیفه به او گفت تو خر عرب هستی یا گاو عجم! خواجه پاسخ داد من گاو عجم هستم خلیفه گفت: پس شاخ هایت کجاست خواجه پاسخ داد اگر اجازه دهید شاخ هایم را پس از چند روز خواهم آورد و از کاخ خارج شد... پس از چندی نزد هلاکوخان رفت و از بغداد و خزائن و موقعیتش بسیار تعریف کرد.. و گفت شما این را میدانید که اسم بغداد از اسم های اصیل ایرانی هست و از آنجاییکه خواجه نصیر نزد هلاکوخان جایگاه بالایی داشت و بسیار او را قبول داشت تصمیم به فتح بغداد را گرفت و سپاهی آماده کرد و بغداد را تصرف کرد.
و سپاه او وارد بغداد شد..
خواجه رفت نزد خلیفه بدون احترام به وی گفت شاخ هایم را آورده ام سپس هلاکوخان مغول وارد شد و خلیفه دستگیر شد،

هلاکوخان گفت من شنیده ام هر کس خلیفه را بکشد بر روی زمین زلزله و طوفان خواهد آمد.
خواجه گفت او را با گلیمی بمالید هر وقت طوفان ظاهر شد از مالیدن آن خودداری کنید و خلیفه را آنقدر به نمد مالیدند که خیلفه مرد و اثری از طوفان هم ظاهر نشد.
اینگونه شد که خواجه نصیرالدین طوسی این بزرگ مرد ایرانی بواسطه علم و دانایی اش سلسله ۵۰۰ ساله جور و جهل عباسیان را نابود ساخت و افتخاری به افتخاراتش افزود.

پست های مرتبط