جامعه مجازی هموطن

Admin

محمود دعایی

  • سیاسی
  • 0
  • 61
  • 2
محمود دعایی

محمود دعایی بعد از نماز خواندن بر یک ضد انقلاب که پرچم شیر و خورشید روی تابوت او پهن شده بود گفته بود که پرچم را در وسط نماز روی آن انداخته بودند حالا این تصویر را چه می گوید

پست های مرتبط