جامعه مجازی هموطن

Admin

خاطرات اسد الله علم

  • سیاسی
  • 0
  • 247
  • 2
خاطرات اسد الله علم

کتاب خاطرات اسد الله علم ، کسی که نزدیک ترین شخص به شخص شاه بود مطالب بسیار خاصی برای خانواده شاه بیان کرده که عکس نوشته بالا یکی از ان خاطرات علم است .

پست های مرتبط