جامعه مجازی هموطن

Admin

تعطیلی زندانهای هلند

  • سیاسی
  • 0
  • 163
  • 2
تعطیلی زندانهای هلند

پاسخ به شبهه ای که می گوید چون هلند بیشترین بی دین را دارند پس زندانهای خلوتی دارند

Related posts