جامعه مجازی هموطن

Admin

انسان باشیم نه نژاد پرست

  • سیاسی
  • 0
  • 250
  • 2
انسان باشیم نه نژاد پرست

با وجود اینکه روزانه بسیاری از مردم عرب منطقه به دست خودفروخته ها کشته می شوند عده ای با شعار ما اریایی هستیم و عرب نمی پرستیم انسانیت را فراموش کرده اند

پست های مرتبط